Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie QH do založení AQHA

10. 6. 2008
 do

    Když Kolumbus v roce 1492 přepul oceán, vezl s sebou také silné ušlechtilé menší koně, většinou andalusany a španělské berbery. Ti byli prvními přivezenými moderními koňmi na americký kontinent. V roce 1539 De Sotovi průzkumníci přivezli do Severní Ameriky 237 koní a věnovali se průzkumu vnitrozemí mezi Floridou a Missouri. Koním, kteří byli odchyceni Indiány, se říkalo „Chickasaw“.  Kůň byl Indiány vysoce ceněn a často se stával předmětem loupeží.

 

    Quarter horse vznikl smíšením různých plemen a stal se prvním národním plemenem USA. Na tomto statném, rychlém a živém koni se silnou zádí, který mohl pracovat s dobytkem, se podíleli mustangové (potomci španělských koní), plnokrevníci, morgani, berbeři, koně clevelandští, arabští, turečtí, koně hobby a galloway ze Skotska a Irska, a jiná chladnokrevná plemena. Quarter horse se používal krom jízdy také k orbě, v zápřeži, při tahání dřeva apod. Měřil kolem 14.3 pěstí, vážil 1100 liber , měl kratší dobře osvalené končetiny, mohutnou záď a klidnou povahu. Koně byli chováni pro všestrannost.

    Někteří historikové plemen tvrdí, že počátky jeho vzniku spadají do oblasti Severní a Jižní Karoliny a Virginie. Dle Nelsona C.Nye byli skutečnými předky malí zavalití koně „Chickasaw“, pravděpodobně potomci španělských berberů, získaných od Indiánů. Kolonisty docela zajímali dostihy na krátké vzdálenosti (čtvrt míle) a první záznamy se našly ve Virginii (oblast Enrico) v r. 1674. Jednalo se o závody dvou koní, které se běhali po vesnických ulicích a venkovských cestách. Závody získaly na popularitě hlavně od roku 1690 a plemeno vzkvétalo. S rostoucím počtem diváků a koní rostly také výhry (některé záznamy zmiňují i převody velkých plantáží do vlastnictví vítěze). Současně s tím přišlo také na sázení, spory a potyčky.

 

Vliv plnokrevníka

Darley Arabian

Obrazek

Import plnokrevné krve začal v r. 1730 hřebcem Bulle Rock. Dovezl jej ve věku 21let do Virginie obchodník a námořník James Patton a jeho majitelem byl Samuel Gist z kraje Hanover (Virginia). Měřil kolem 15 pěstí, dle plemenné knihy se jednalo o turecké nebo syrské plemeno a byl potomkem Darley Arabiana (jednoho ze zakladatelů angl.plnokrevníka).

V r. 1756 virginský plantážník Mordecai Booth dovezl z Anglie 10letého tm.ryzáka, vnuka Godolphin Arabiana  Januse po Old Janus. Janus měl kompaktní, dobře osvalené tělo, jednu zadní nohu bílou, skvrny na zadku a měřil něco pod 14.1 pěstí.

Obrazek

V Anglii byl úspěšným dostihovým koněm na 4mílové trati, ale později v důsledku zranění končetiny působil jako plemeník. V Americe sám vyniknul opět jako dostihový kůň v oblasti James River ve Virginii.  Po dostihové kariéře působil až do konce života jako plemeník, výborný otec matek, ale pouze při křížení s klisnami typu quarter. Protože závody na čtvrt míle byly nejvíce populární v jižní Virginii a Severní Karolíně, Janus působil v chovu nejvíce tam. Mezi jeho významné potomky patří Babram (1766) a Twigg (1778). Uhynul někdy na přelomu roku 1780.

 

Dalším význačným a vlivným hřebcem byl Sir Archy, odchovaný plukovníkem Johnem Tayloe III (z oblasti Mount Airy, Virginie) spolu s kapitánem Archbaldem Randolphem z Ben Lomond (Cumberland). Jeho matku Castianiru  dovezl Tayloe jako 2letou a před odchovem do chovu nebyla její dostihová kariéra nijak závratná. Měla kupírované uši, oči postižené postupující slepotou a říkalo se, že nebyla moc pěkná. Nicméně po spojení s velkým Diomedem porodila hřebce Sir Archy.

Obrazek

 

Dle Johnsona byl jedním z nejlepších koní, které kdy viděl. Tento impozantní kůň ze sedmi startů 4x zvítězil. Jeho vliv v severní Americe byl nevídaný. Jeho výjimeční potomci pokračovali v plození dalších výjimečných synů a dcer. Získal přezdívku „Godolphin Arabian Ameriky“. Dle Herveyho Sir Archyho potomci dominovali v turfu i chovu přes půl století počínaje jeho prvními v r.1814 a konče jeho pravnukem Lexingtonem v roce 1878. Nic podobného nebylo u žádného hřebce v Americe zaznamenáno.

    Jednou ze silných stránek přisuzovaných potomků Sir Archyho (podobně jako u Diomeda) byla schopnost dobře snášet intenzivní příbuzenskou plemenitbu. Sir Archy připouštěl své dcery a dcery Diomeda a jeho potomci byli kříženi mezi sebou.  Např. vynikající dostihová klisna Old Flirtilla (po Sir Archy, 1820) dala dceru Flirtillu (po Sir Archy, 1828) a linie pokračovala přes Lady Blessington (1861) dále.

Sir Archy uhynul v roce 1833 v Mowfieldu, a dle Trevathana dával vynikající dostihové koně z jakýchkoli klisen s původem nebo bez.

Základy a zdokonalení plemene

Raný vývoj plnokrevníka a zlepšování plemene Quarter horse (nazývaný pro velkou rychlost na čvrtmílové trati) spolu v USA úzce souviselo. Někteří plemeníci se významně podíleli na obou plemenech. Spousta koní typu quarter byla registrována v americké plemenné knize plnokrevníka krátce po jejím vzniku, přestože se v jejich původu nenašla ve všech liniích vazba na dovezené anglické předky.

Přesný původ současného quartera je obtížné určit, protože míšení krevních linií začalo v koloniálních oblastech před Válkou Severu proti Jihu . Toto míšení a vliv plnokrevníka pokračovalo v dobytkářských oblastech na jihovýchodě teritoria. Kovbojové chtěli dobré koně, rančeři usilovali chovat koně, kteří by pracovali s dobytkem a zároveň mohli závodit. Quarteři nezávodili na pečlivě upravených drahách, ale na jakémkoli vhodném otevřeném místě. Organizované dostihy byly výjimkou, spíše se jednalo o závod mezi 2 či více koňmi po uzavření soukromé sázky mezi majiteli nebo jezdci.

Na jihozápadě stejně jako na východě nebyla zaměřena pozornost chovu těchto koní jako samostatného plemene. Rychlí koně, jejichž potomci pracovali jako dobří honáčtí koně, byli kříženi s místními klisnami které byly k dispozici, ať už nesli krev španělskou, arabskou, morgan, klusáckou či chladnokrevnou. Často se koním dávala jména po majitelích a když byl kůň prodán, jméno se změnilo. Toto však vedlo k nekonečným zmatkům při pokusu ověřit původ těchto koní např.po smrti majitele.

 

Vliv hřebce Steel Dust

Obrazek 

Lidé brali svoje koně při stěhování na západ a často s nimi hnali dobytek. Nadání na práci s dobytkem nezůstalo bez povšimnutí a quarter horse si tak vydobyl věhlas jako výborný honácký kůň.

            První kůň typu quartera, který si zasloužil pozornost, byl na jihozápadě Steel Dust -hnědák, vysoký 15pěstí, o váze asi 1200 liber. Jeho původ sahá na jih. Narodil se v Kentucky v r.1843 po otci Harry Bluf (po Short Whip) a z plnokrevné matky Big Nance(po Timoleon po Sir Archy). Do Texasu hřebce vzali Middleton Perry a Jones Greene v r.1844. Usadili se poblíž dnešního Dallasu. Jeho velká popularita jako otce dostihových a honáckých koní způsobila, že všichni koně s ním nějak příbuzní nebo jemu podobní  se nazývali „koně Steel Dusta“. Takto byli koně často nazýváni až do vytvoření AQHA (1940), kdy byl název  Quarter horse oficiálně uznán.

 

Někteří další plemeníci rané éry

Kromě Steel Dusta byli do Texasu dovezení i jiní hřebci, zejména Cooper Bottom po Sir Archy, narozený v Pensylvánii v roce 1828. Přicestoval s generálem Samem Houstonem v roce 1839 a jeho potomci vynikli jako velmi rychlí a výborní honáčtí koně.

Dále v r.1849  to byl Old Shiloh (4generace příbuzný se Sir Archy v paternitní linii), narozený v Tennessee v r.1844, a v r.1868 Lock´s Rondo (narozen v Missouri 1866, 3generace příbuzný s paternitní linii s hřebcem Shiloh).

Obrazek

V r.1889 byl do Texasu spolu s ostatními koňmi dovezen Traveler, kůň neznámého původu, nejspíš z Kentucky. Nebyl považován za cenného, protože jej využíval šumař a jednou změnil majitele v nějakém špinavém obchodu. Nicméně on sám a jeho synové připařovali kvalitní klisny a spousta původů současných quarterů k němu sahá v paternitní linii.

 

Nejvlivnější plemeník – Peter McCue 

Obrazek

Peter McCue se narodil v r.1895 u Samuela Watkinse v Illinois a patří mezi nejslavnější plemeníky rané éry vzniku plemene quarter horse. Byl registrován jako plnokrevník, ale později se zjistilo, že jeho otcem je Dan Tucker (jehož původ sahá přes Steel Dusta k Shilohovi) a ne hřebec uvedený v původu. Působil v Texasu, západní Oklahomě a v Coloradu a spousta moderních QH k němu původově sahá. Z 11510 quarterů registrovaných před 1.1.1948 původově 2304 z nich sahalo k hřebci Peter McCue přes syny, vnuky a pravnuky. V důležitosti paternitních linií se k němu přiblížil jen Traveler se svými 749 registrovanými potomky. Z prvních 19 koní (vše hřebci) registrovaných AQHA mělo 12 z nich v původu plemeníka Peter McCue.

 

Využití plnokrevníka

Ne každý z nadprůměrných hřebců původově sahal ke quarter horse, někteří měli v původu i registrované plnokrevníky. Podobně některé připouštěné klisny byly plnokrevné či jiného plemene, takže dalo by se říct, že plemeno je pořád ve fázi dalšího vývoje. Chovatelé neodmítali plnokrevnou krev pokud byla hříbata ve správném typu. Prvních 18 z 19 registračních čísel plemenné knihy AQHA bylo vyhrazeno pro nadprůměrná zvířata, která prokázali, že jejich potomstvo je v kvalitním korektním typu QH. Zkoumáním původů těchto koní se zjistilo, že hodně z nich nese nejméně 50% plnokrevné krve a jen velmi málo z nich nemá krev některého známého plnokrevníka.

 

Známí chovatelé rané éry

Obrazek

Georgie Clegg se narodil v Cuero (Texas) a v r.1872 se přestěhoval do Alice. Od Crawforda Sykese koupil hřebce Little Rondo a sám měl klisny s touto krví. Později koupil plemeníka Little Joe (po Traveler) od svých přátel a hřebce Hickory Bill (po Peter McCue) od Sama Watkinse v Illinois. Hickory Bill pak připouštěl klisny linie Rondo a Traveler.

Obrazek

Výsledkem byl rezavý hřebec Old Sorrel, který se později stal klíčovým plemeníkem King ranče.

 

Old Sorrel

Coke T.Roberts koupil v Oklahomě 9 klisen linie Steel Dust, a po přesunu do Colorada v r.1908 získal palomino hřebce Old Fred, kterého viděl táhnout vůz. Ačkoli je původ není znám a byl narozen asi kolem 1893, chovatel předpokládal, že pochází ze spojení Shiloh x Steel Dust. Po smrti Robertsova souseda Dawsona, připadl Robertsovi plemeník Peter McCue,  kterého soused vlastnil  a připouštěl pak Robertsovy klisny linie Old Fred a Steel Dust.

Old Fred

Obrazek

Ze spojení Old Fred x Peter McCue (ne všichni koně byli v majetku Robertse nebo Dawsona) se narodili věhlasní koně jako Harmon Baker, Hickory Bill, Sheik, Old Nick, John Wilkens, Buck Thomas, Jack McCue, Plaudit a Skipper W.

Podobně vznikli koně Red Dog, Frosty, Billy Byrne, Deuce a Buckshot ze spojení Concho Colonel z linie Steel Dust (prodán Danu Casementovi v r.1911, působil na Casements Triangle Bar ranči v Coloradu, kde připouštěl klisny po Little Joe.

Obrazek

Plaudit

 Obrazek

Skipper W

Snad nevěhlasnější chovatelský program zahájil Bob Kleberg na King ranči v r.1914 se skupinou převážně plnokrevných klisen koupených od Caesara Kleberga. Připouštěl je hřebcem Old Sorrel od r.1918 a výsledkem byli hřebci jako Wimpy  (šampion Fort Worth show 1940), Macanudo, Peppy, Babe Grande a Charro. Nejprve ale King začal s připouštěním místních klisen z jižního Texasu dovezenými plnokrevnými hřebci, aby koně zušlechtil, zvýšil kohoutkovou výšku (kvůli lepší orientaci v křovinatém terénu měl z většího koně lepší rozhled) a zlepšil prostornost chodů. Po jeho smrti pak v chovatelském programu pokračovali Klebergové Robert st., ml. a Caesar.

Peppy

Obrazek 

Wimpy

Obrazek

Brzy zjistili, že příliš mnoho plnokrevné krve dává nervózní koně při kontaktu s dobytkem, příliš tenkou a citlivou kůži pro pobyt koně celoročně venku, koně jsou na vysoké noze, náchylní ke zraněním a přetížení končetin při náhlých zastaveních, obratech či dalších manévrech při práci s dobytkem. Rozhodli se zaměřit chov na více podsaditého koně v typu quarter horse. To

splňoval hřebec Old Sorrel, zakoupený v r.1916

od George Clegga, a začal připouštět nejlepší pracovní klisny s nejméně ¼ příp.1/2 plnokrevné krve. Z druhého ročníku hříbat vynikl Solis, prověřený jako dobrý honácký kůň, který připustil Pandu (dceru po Old Sorrel, čili svou polosestru). Výsledný hřebeček z tohoto liniového spojení byl Wimpy (1930).

Obrazek

Dalším významným koněm byl Joe Hancock pojmenovaný po chovateli, který se jmenoval John Jackson Hancock. Měl 35 až 40 chovných klisen linie Steel Dust a roan hřebce Old Deck (po Little Langer). Jedna z klisen (předpokládalo se že původem je poloviční Percheron), porodila hřebečka Joe Hancock v r.1923 po John Wilkens (po Peter McCue).

Joe Hancock

Obrazek

Byl zakoupen Tomem Burnettem na Burnett Triangle Ranch. Z této paternitní linie pak pocházejí hřebci jako Red Man, Texas Tom(po Joe Tom), War Chief, Little Joe the Wrangler.

Red Man (narozen ve sněh.vánici, kdy mu umrzli uši)


Obrazek

Na M.B. Volpeho ranči v Laredu (Texas) se narodil hřebec  King po Zantanon (známý jako mexický Man O War, po Little Joe po Traveler). V r.1937 byl prodán Jessi Hankinovi za 800 USD, později známý jako King P-234.

Zantanon

Obrazek

Bert Wood získal hřebce Joe Reed II (nar.1935 po Joe Reed, z Nellene) při své návštěvě Texasu 1941.  Ač neobsednutý se stal otcem hřebce Leo (z Little Fanny-dcery po Joe Reed), který přes své zranění porazil koně jako Clabber nebo Shue Fly. Leo byl produktem příbuzenské plemenitby (2x Joe Reed ve 2.generaci). Mezi další významné potomky jeho otce - hřebce Joe Reed patřil Firebrand Reed, Little Sister W,Gusdusted, Joak a Bulls Eye.

Obrazek

 Joe Reed

Obrazek

Chovat koně v plnokrevném typu převážně pro armádu  začal Hank Wiescamp (Alamosa, Texas) v r.1926. Mezi jeho první plemeníky patřili Booger a Maple Prince.

ObrazekV r.1941 zakoupil 92 koní (po A.D. Reed – synovi Peter McCue) z majetku N.T.Baca.  Krom 10 až 15 klisen, které připouštěl hřebci Booger, Lucky (po Booger) a Clark Gable (po plnokrevném Captain Alcock), ostatní prodal. V témže roce získal tmavého ryzáka quarter horse Barney Owens(po Jack McCue, z Maud), vysokého 14.2 pěstí, který připouštěl klisny koupené od Baca a později klisny po Old Fred. Byl znám jako producent kvalitních matek.

A.D. Reed